Η WEPA Professional ως 100% θυγατρική του ομίλου WEPA, συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της τρίτης μεγαλύτερης κατασκευής χαρτιού υγιεινής στην Ευρώπη με τα πλεονεκτήματα μιας τοπικής εταιρείας. Το διεθνές δίκτυο συνεργατών ανοίγει μια ποικιλία ευνοϊκών συνθηκών τόσο για τους ίδιους όσο και για τους πελάτες τους.

Η βάση για αυτό είναι η αποδεδειγμένη καινοτόμος ισχύς τους και η σαφής εστίαση στη δίκαιη εταιρική σχέση, τα βιώσιμα προϊόντα στον τομέα των ειδών υγιεινής και μια στρατηγική προσανατολισμένη στο μέλλον.

www.wepa-professional.de

Η Werner & Mertz Professional ιδρύθηκε το 1971 και είναι ο πρωτοπόρος σε προϊόντα βιώσιμης υψηλής απόδοσης, καθαρισμού και απολύμανσης για επαγγελματικούς τομείς, όπως Facility Care, Foodservice, Health Care, Lodging και Food Processing.

Η Τana PROFESSIONAL και η πράσινη φροντίδα PROFESSIONAL είναι οι δύο κορυφαίες ευρωπαϊκές μάρκες του Professional Division.

Από την αρχή, η προστασία των φυσικών πόρων, η βιωσιμότητα και η διατήρηση της βιοποικιλότητας ήταν πάντα το επίκεντρο τους. Οι υψηλά εκπαιδευμένοι, παρακινημένοι και προσανατολισμένοι στη δράση επαγγελματίες προσφέρουν λύσεις και υπηρεσίες επιτόπου που υπερβαίνουν τις προσδοκίες των πελατών τους.

www.wmprof.com